ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

23.03.2018 Drukuj

Informacja o wynikach naboru

Zdjęcie główne

Informacja o wynikach naboru 1/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 1/2018, prowadzonego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”. 

N/1/2018

Informacja o wynikach naboru 2/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 2/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” lub - rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy.

Nie został złożony żaden wniosek o dofinasowanie.

Informacja o wynikach naboru 3/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 3/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” - rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy.

N/3/2018

Informacja o wynikach naboru 4/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 4/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” - rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy.

Nie został złożony żaden wniosek o dofinasowanie.

Informacja o wynikach naboru 5/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 5/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcie 1.2.1 Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

N/5/2018

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami