ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

11.10.2018 Drukuj

21 października odbędą się wybory samorządowe

Zdjęcie główne

Wybory samorządowe w 2018 roku odbędą się w niedzielę 21 października. Termin drugiej tury wyborów samorządowych przypadnie dwa tygodnie później – w niedzielę 4 listopada.

Wybory będą prowadzone w oparciu o znowelizowany w styczniu br. Kodeks wyborczy i inne ustawy. Jedną z nowości jest np. wydłużenie kadencji władz samorządowych z dotychczasowych 4 do 5 lat. Kolejna nowość to powołanie urzędników wyborczych. Mają oni m.in. nadzorować organizację wyborów, współpracować z szefem Państwowej Komisji Wyborczej czy dyrektorem delegatury Krajowego Biura Wyborczego (KBW).

Zadbajmy już teraz o to, abyśmy w dniu wyborów znaleźli się na listach wyborców. 

  Ważne daty:

 • do 12 października osoby chore, z niepełnosprawnością oraz w wieku 75 lat i starsze mogą składać do wójta gminy, w której wpisani są do rejestru wyborców wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
  do 16 października osoby, które chcą głosować w tej samej gminie, ale w innym obwodzie wyborczym mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym lokalu wyborczym;
 • najpóźniej do 19 października osoby, które mieszkają poza miejscem zameldowania mogą składać wnioski o dopisanie do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że urząd gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku i złożyć go do 16 października.
 • 19 października o godz. 24.00 zakończy się okres kampanii wyborczej i zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października. Lokale wyborcze otwarte będą tego dnia w godzinach 7.00-21.00.Druga tura wyborów – w gminach, gdzie w pierwszej turze w wyborach na wójtów, burmistrzów, prezydentów żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% poparcia – odbędzie się 4 listopada.

W wyborach samorządowych wybierzemy radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

 • Wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierać będziemy w wyborach większościowych (tu możliwe są dwie tury głosowania);
 • Rady gmin do 20 tys. mieszkańców wybierzemy w wyborach większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych – JOW (kto uzyska najwięcej głosów – ten uzyska mandat);
 • Rady gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rady powiatów (ziemskich), rady dzielnic m.st. Warszawy i sejmiki województw wybierać będziemy w wyborach proporcjonalnych (w wielomandatowych okręgach wyborczych) z głosem preferencyjnym. Oznacza to głosowanie na listy komitetów wyborczych poprzez wskazanie na wybranej liście konkretnej osoby. 
Aktualne informacje na temat Wyborów Samorządowych 2018 znajdują się na stronie bip.swiebodzin.eu oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze

„Poradnik wyborcy”, Piotr Jakubowski

„Reguły wyborów samorządowych”, Adam Gendźwiłł

 

fot. Shuttestock

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami