ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Nabór kandydatów na członków Zespołu Weryfikującego

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Weryfikującego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje pozarządowe działające na terenie Gminy Świebodzin.

Zespół pełni funkcje weryfikujące i doradcze przy Burmistrzu Świebodzina w zakresie Budżetu Obywatelskiego.

Udział w pracach Zespołu Weryfikującego jest nieodpłatny. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,

- nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata

Pisemne propozycje podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia można składać do 24 września 2020 roku (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 22. Propozycje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich – pok. nr 68, tel. 68 4750 924.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami