ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

30.04.2018 Drukuj

Ruszyła rekrutacja do projektu "Wnuczęta w dobrych rękach"

Zdjęcie główne

Ruszył nabór do projektu "Wnuczęta w dobrych rękach". Wszelkich informacji o projekcie udziela Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin, tel. 512 945 580 - Pan Paweł Mrożek (powiat świebodziński i żagański).

Czas trwania naboru:

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 20 kwietnia w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 210 osób w poszczególnych powiatach;

Strzelecko-drezdenecki – 90 osób,

Żagański – 70 osób,

Świebodziński – 50 osób.

Regulamin i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: http://www.naszpomost.pl/node/97 

Kompletną dokumentację, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu „Wnuczęta w dobrych rękach” powinna zawierać:

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie rodzica dziecka

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepełnosprawności

Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika Projektu

Opis projektu:

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo.

Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.

Założono, że osoby biorące udział w projekcie zdobędą zatrudnienie, założą działalność gospodarczą lub utworzą spółdzielnię socjalną po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych w zakresie opieki nad osobą zależną, otrzymają wsparcie specjalistyczne i stypendia szkoleniowe.

Grupa docelowa:

1. Osoby bezrobotne 50+ sprawujące opiekę nad swoimi wnukami do lat 4, w zastępstwie pracujących rodziców dzieci.

2. Emeryci 50+ sprawujący opiekę nad swoimi wnukami do lat 4, w zastępstwie pracujących rodziców dzieci, wyrażający wolę dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej.

3. Osoby z najbliższego otoczenia –wnuki, rodzice dzieci.

Jakie wsparcie dla uczestników?

1. Indywidualne Programy Aktywizacji opracowane przez psychologów oraz doradców zawodowych.

2. Kursy lub szkolenia zawodowe –opieka nad osobami zależnymi.

3. Wsparcie społeczne i socjalne.

4. Zajęcia animacyjne dla otoczenia.

5. Stypendium szkoleniowe dla bezrobotnych.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami