ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

04.04.2019 Drukuj

Powołanie Rady Sportu w Świebodzinie

Zdjęcie główne

Na mocy zarządzenia Burmistrza Świebodzina Nr 104/B/2019 z dnia 20 marca 2019 r. powołana została Rada Sportu - organ inicjujący i opiniodawczy w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu  w Gminie Świebodzin.

Do zadań rady sportu należy w szczególności:

I. opiniowanie:
1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2.

II. Propagowanie przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej

III. Koordynowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świebodzin

IV. Diagnozowanie potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej
 

Skład Rady Sportu:

1. Janusz Czyż "MUKS" Świebodzin

2. Grzegorz Trzebniak Towarzystwo Sportowe "ZEW" Świebodzin

3. Stefan Bystrzanowski LZS "Meteor" Jordanowo

4. Tomasz Proc "ARM Strong" Świebodzin

5. Tomasz Junkwisz Stowarzyszenie "Joker" Świebodzin

6. Norbert Trudziński MTS "Pogoń" Świebodzin

7. Katarzyna Bubienko Stowarzyszenie "Totis viribus" Świebodzin

9. Ewa Wójcik KS "Herosi" Świebodzin

10. Ewa Zdziennicka UKS "Siódemka" Świebodzin

11. Janusz Kurp przedstawiciel Burmistrza Świebodzina

12. Katarzyna Hoffman przedstawiciel Burmistrza Świebodzina

 

Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami