ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Uroczyste otwarcie linii sortowniczej

Zdjęcie główne

14 kwietnia 2022 roku w Celowym Związku Gmin CZG-12 nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii sortowniczej. Projekt pn.: Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami.  Wartość całego projektu wyniosła blisko 16 mln zł.

W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Zgromadzenia CZG-12 - Pan Dariusz Ejchart, Członek Zarządu Powiatu Sulęcińskiego – Pan Wojciech Lewicki, Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodnicząca Komisji Klimatu – Pani Małgorzata Paluch-Słowińska, Wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego – Pan Daniel Roguski oraz przedstawiciele najważniejszych Instytucji związanych z  ochroną środowiska w regionie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Pan Józef Kruczkowski oraz Kierownik WIOŚ Delegatura Gorzów Wlkp. – Pan Marek Demidowicz. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć przedstawicieli samorządu lokalnego będących członkami Celowego Związku Gmin CZG-12, przedstawicieli służb związanych z bezpieczeństwem (Komisarz Arkadiusz Zieliński – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie) i ochroną przeciwpożarową (mł. bryg. Waldemar Konieczny – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie) oraz przedstawicieli firm realizującej w ostatnim czasie ważne inwestycje w CZG-12. Z ramienia firmy Falubaz Polska S.A. S.K.A. realizującej modernizację linii sortowniczej uczestniczył w spotkaniu Pan Paweł Ziajka, zaś Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A. odpowiedzialne za budowę nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne reprezentował Prezes Zarządu -  Pan Janusz Zuza.

- Nowoczesna i funkcjonalna linia technologiczna do sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych tj. tworzyw sztucznych, papieru i metali, znacząco poprawi skuteczność sortowania oraz zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Przeprowadzona modernizacja i doposażenie ZUOK wpłynie również na poprawę warunków pracy pracowników hali sortowniczej. – podkreślił Przewodniczący CZG-12 Robert Paluch.

Po poświęceniu przez Proboszcza Parafii Długoszyn – ks. Daniela Dylaka instalacji i sprzętu do jej obsługi goście zostali zapoznani z funkcjonowaniem nowej linii technologicznej. CZG-12 dziękuje wszystkim za przybycie i wspólne działania na rzecz poprawy gospodarki odpadami w naszym regionie.

KR – CZG-12

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami