ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Apel do mieszkaców

Zdjęcie główne

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim zwraca się do mieszkańców z prośbą o zamontowanie w miejscu ogólnodostępnym przy posesji, skrzynki oddawczej spełniającej wymagania określone w przepisach - Ustawa Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2020 poz. 1041) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2014 poz. 506 ze zm.).
Dzięki spełnieniu tego wymogu korespondencja kierowana do mieszkańców będzie umieszczana przez listonosza w ich skrzynce oddawczej i nie będzie narażona na uszkodzenia związane z warunkami atmosferycznymi. Pozwoli to również na wyeliminowanie ewentualnych problemów związanych z przepisami RODO.
Skrzynki oddawcze są szeroko dostępne. Można je nabyć m.in. w Urzędzie pocztowym lub zamówić u listonosza, który dostarczy ją pod wskazany adres.

Ponadto przypominamy o obowiązku oznakowania w widocznym miejsu ściany frontowej posesji tabliczką z numerem porządkowym - zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214).

Właściwe oznakowanie posesji poprawi jakość i skuteczność dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także usprawni i przyśpieszy działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna - czasami nawet dla ratowania zdrowia i życia.

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami