ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Nabór kandydatów na członków Zespołu Weryfikującego do przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Weryfikującego do przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin.

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje pozarządowe działające na terenie Gminy Świebodzin.

Zespół pełni funkcje weryfikujące i doradcze przy Burmistrzu Świebodzina w zakresie budżetu obywatelskiego.

Udział w pracach Zespołu Weryfikującego jest nieodpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,

- nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,

Pisemne propozycje podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia można składać do 5 września 2019 roku (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66- 200 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 22,

Propozycje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w Wydziale Rozwoju Promocji i Funduszy Europejskich – pok. nr 67, tel. 68 4750 932.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami