ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Świebodzin

Zdjęcie główne

Do naszego miasta trafi ponad 800 tys. zł z RPO- Lubuskie 2020! 

Nasz wniosek pn. „Szansa dla najmłodszych w Gminie Świebodzin” znalazł się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania ze środków EFS w ramach RPO- Lubuskie 2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt zakłada utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Świebodzinie oraz Przedszkolu Publicznym nr 8 w Zespole Edukacyjnym nr 1 w Świebodzinie (obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie).

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, poprzez:

 • utworzenie 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych,
 • podniesienie kompetencji u 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • dodatkowe zajęcia rozwijające dla  podopiecznych przedszkoli,
 • doposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne remont pomieszczeń w PP nr 1
 • doposażenie placu zabaw w PP nr 8

Całkowita wartość projektu: 981 535,34 zł

Dofinansowanie (85%): 834 305,03 zł

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami