ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Gmina Świebodzin, będąca zarządcą dróg gminnych, prowadzi akcję zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Świebodzin według IV, V i VI standardu odśnieżania. Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu przedstawia załączona tabela. Wykonawcą zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Świebodzin jest firma: Filipowicz Sp. z o.o. Bielniki 1/28, 61-555 Poznań.
Ponadto informujemy, że w zależności od kategorii drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa), zimowym utrzymaniem zajmują się różne jednostki, których wykaz znajduje się poniżej.

Standardy zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych:
Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania: Standard IV, V, VI wg poniższej tabeli:Wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w zależności od kategorii drogi.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami