ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

11.06.2018 Drukuj

 „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska Gminy Świebodzin 2018”

Zdjęcie główne

Rozpoczęły się prace nad konkursem pod patronatem Burmistrza Świebodzina „Najpiękniejsza Zagroda Wiejska Gminy Świebodzin 2018”.  W tym roku udział w konkursie Gminy Świebodzin w 2018 r. zdeklarowało:

- 18 Sołectw

- 6właścicieli zagród wiejskich, z czego 13 zagród jest zakwalifikowana do kategorii zagrody „DEBIUT”

W 2018 roku nie bierze udziału w Konkursie 5 Sołectw tj.

- Glińsk

- Lubogóra

- Raków

- Osogóra

- Lubinicko

W dniu 06.06.2018 r. Komisja Konkursowa w składzie :

- Zbigniew Napierała -przewod. 

- Traczyński Tadeusz

- Ireneusz Woźniak

- Magdalena Hordziej 

- Wacław Żurakowski ( był nieobecny w tym dniu) 

odwiedziła i oceniła część zagród (zdjęcia) - do 19 czerwca br. Komisja dokona przeglądu pozostałych zagród, których właściciele wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez złożenie deklaracji konkursowej u Sołtysa swojej miejscowości. 

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami