ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Zagłosuj i zdecyduj!

Zdjęcie główne

Trwa głosowanie na projekty zadań zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin 2021. 

Zasady głosowania

*Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin, stale zamieszkały na jej terenie.

*Głosowanie odbywa się z użyciem ankiet do głosowania w formie elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza on-line, który jest dostępny w systemie elektronicznym, na stronie swiebodzin.budzet-obywatelski.org.

Każdy mieszkaniec może oddać 1 głos maksymalnie na 4 zadania: 1 małe, 1 duże, 1 projekty miękkie i 1 projekty ekologiczne. Wszystkie projekty trzeba wybrać w trakcie jednego głosowania. Po oddaniu głosu (czyli złożeniu karty) nie ma możliwości edycji oraz ponownego głosowania.

* W celu złożenia ankiety do głosowania w systemie elektronicznym do obsługi Budżetu Obywatelskiego, udostępniamy mieszkańcom stanowiska umożliwiające głosowanie w formie elektronicznej.

Stanowiska wyposażone w komputery znajdują się:
- Biblioteka Publiczna (ul. Bramkowa 2),
- Świebodziński Dom Kultury (ul. J. Piłsudskiego 39/41),
- Basen Miejski „ŚWIEWODA” (ul. Sulechowska 6),
- Urząd Miejski w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2). 

Zagłosować można w godzinach pracy wyżej wymienionych instytucji.

*Głosowanie potrwa do dnia 30.10.2020 r.

Pamiętaj, masz wpływ na to, jakie zadania zrealizujemy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Razem możemy więcej!

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami