ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

03.09.2019 Drukuj

Zaproszenie na konsultacje

Zdjęcie główne
Burmistrz Świebodzina zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
Projekt został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Świebodzin.
Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.
Formy Konsultacji:
- pisemna opinia,
- spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 05 września (czwartek) o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzinie, ul. Sikorskiego 11, aula szkolna.
Konsultacje przeprowadza Marta Mazur - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, tel. 68 4750927, w terminie od 04 do 12 września 2019 roku.
Uwagi można kierować pocztą elektroniczną na adres: marta.mazur@um.swiebodzin.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje Programu Współpracy 2020").
 
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami