ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

10.01.2019 Drukuj

Projekt „Lubuska Aktywizacja Młodych”

Zdjęcie główne

Zachęcamy do udziału w projekcie „Lubuska Aktywizacja Młodych” współfinansowanym ze środków UE. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnia.

Projekt dedykowany jest:

 • Osobom młodym 18-29 lat
 • Nie uczestniczącym w procesie kształcenia
 • Osobom niepełnosprawnym
 • Osobom biernym zawodowo
 • Osobom odchodzącym z rolnictwa i ich rodzinom
 • Mieszkańcom średnich miast woj. lubuskiego

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy dla 64 Uczestników Projektu Pośrednictwo Pracy dla 64 Uczestników Projektu Szkolenia zawodowe dla 64 Uczestników Projektu Szkolenia komputerowe dla 64 Uczestników Projektu Płatny 3 miesięczny staż zawodowy dla 61 Uczestników Projektu

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu.


Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.
Rekrutacja trwa do 31.01.2019


Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, tel. 699 670 277

Strona projektu: http://vision-consulting.pl/lubuska-aktywizacja-mlodych/   

e-mail: lubuskaaktywizacjamlodych@vision-consulting.pl 

tel. 699 670 277

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami