ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

04.03.2019 Drukuj

Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina informuje, że wpłynęły dwie uproszczone oferty realizacji zadań pulicznych w roku 2019.

Jedna oferta z zakresu "Upowszechnianie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", złożona przez Stowarzyszenie "Nasza Wieś Tradycja-Przyszłość" na zadanie "Pchli Jarmark w Świebodzinie"

oraz oferta z zakresu "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" złożona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie "JOKER" na zadanie: "Grupa Wsparcia dla Osób Dotkniętych Problemem Współuzależnienia"

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami