ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Bezzwrotna dotacja na założenie firmy

Zdjęcie główne

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób w wieku 18-29 lat do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa lubuskiego poprzez udzielenie pomocy, bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa, szkolenia, pozwalające uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. Projekt kierowany jest do osób mieszkających na terenie województwa lubuskiego, w wieku 18 –29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W ramach projektu można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł. Oferowane jest również wsparcie pomostowe wynoszące 1475,00 zł na miesiąc (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy) oraz szkolenie obejmujące swym zakresem tematykę związaną z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. sporządzenie biznesplanu i jego realizację, księgowość czy źródła finansowania działalności gospodarczej).

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022 r. w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rekrutacja prowadzona jest przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego i potrwa do 15 lutego 2021 r. Formularze rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie WZDZ Gorzów Wlkp.:

http://zdz.gorzow.pl/projekt-azymut-wlasna-firma-mlodzi-na-swoim-w-dobie-covid-19/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami