ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

11.01.2019 Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Świebodzina o konsultacjach społecznych

Zdjęcie główne

OGŁOSZENIE

Burmistrz Świebodzina oglasza przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów Osiedli: Śródmieście, Sikorskiego, Słoneczne, Sobieskiego, Kopernika, Widok, Wojska Polskiego i Żaków

W okresie od 25 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2019 r. przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Osiedli: Śródmieście, Sikorskiego, Słoneczne, Sobieskiego, Kopernika, Widok, Wojska Polskiego i Żaków, w związku z aktualizacją obszaru działania poszczególnych Osiedli (nowe ulice, zmiany po dekomunizacji nazw ulic).

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji uwag i opinii o projektach uchwał w sprawie zmiany statutów tych Osiedli.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren:

1) Osiedla Śródmieście – projekt uchwały druk nr 54,

2) Osiedla Sikorskiego- projekt uchwały druk nr 55,

3) Osiedla Słoneczne - projekt uchwały druk nr 56,

4) Osiedla Sobieskiego - projekt uchwały druk nr 57,

5) Osiedla Kopernika - projekt uchwały druk nr 58,

6) Osiedla Widok - projekt uchwały druk nr 59,

7) Osiedla Wojska Polskiego - projekt uchwały druk nr 60,

8) Osiedla Żaków - projekt uchwały druk nr 61.

W konsultacjach mogą brać udział osoby stale zamieszkałe na terenie Osiedla.

Konsultacje przeprowadza się w formie ankiety z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin www.bip.swiebodzin.eu w zakładce Konsultacje społeczne oraz w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie do 29 stycznia 2019 r.

1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22),

2) lub mailowo na adres konsultacje@um.swiebodzin.pl w formie zeskanowanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 42/B/2019 BURMISTRZA ŚWIEBODZINA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów Osiedli: Śródmieście, Sikorskiego, Słoneczne, Sobieskiego, Kopernika, Widok, Wojska Polskiego i Żaków

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osiedle Śródmieście - projekt uchwały druk nr 54

Osiedle Sikorskiego- projekt uchwały druk nr 55

Osiedle Słoneczne - projekt uchwały druk nr 56

Osiedle Sobieskiego - projekt uchwały druk nr 57

Osiedle Kopernika - projekt uchwały druk nr 58

Osiedle Widok - projekt uchwały druk nr 59

Osiedle Wojska Polskiego - projekt uchwały druk nr 60

Osiedle Żaków - projekt uchwały druk nr 61

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami