ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Odpady medyczne, leki i baterie

Zdjęcie główne

Pamiętajmy!

Na terenie Gminy Świebodzin mamy wyznaczone punkty do zbierania odpadów medycznych, leków oraz baterii.

Leki przeterminowane, niezużyte
powinny zostać posegregowane i wrzucone do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach. Na terenie Gminy Świebodzin odpady te zbierane są w punktach:
- Apteka „Zdrowie” - ul. Kościelna 9;
- Apteka „Nowa” - przy Placu Wolności nr 6;
- Apteka Łużycka – ul. Łużycka 39;
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jeziory 55.

Odpady medyczne
- Apteka „Nowa” przy Placu Wolności nr 6 - przyjmuje również odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 
Akumulatory
Zgodnie z art. 46-56 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach to sprzedawca detaliczny oraz hurtowy baterii i akumulatorów ma obowiązek:
- przyjmować selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne oraz zużyte akumulatory przenośne od konsumenta przez udostępnienie pojemnika na te produkty i nie może żądać od niego zapłaty za ich przyjęcie,
- przekazać zużyte baterie i akumulatory sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie czy akumulatory.
 
Baterie
Zużyte baterie można zostawić w:
- Urzędzie Miejskim w Świebodzinie,
- Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,
- Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Jeziory 55 (PSZOK),
- Szkołach Podstawowych,
- Publicznych Przedszkolach,
- Świetlicach Wiejskich.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Mieszkańcy Gminy Świebodzin z nieruchomości zamieszkałych mogą nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Jeziory. Istnieje również możliwość pozostawienia starego sprzętu w miejscu zakupu nowego. Jest to tzw. zasada „jeden za jeden”. Sprzęt taki jak pralki, lodówki, kuchenki jest odbierany za darmo w sklepie wtedy gdy w danym miejscu dokonamy zakupu nowych urządzeń.
 
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami