ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

26.09.2018 Drukuj

Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem

Zdjęcie główne

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450      z późn. zm.) informuje się, że w dniu 11 września 2018 roku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego Ju-Jitsu Świebodzin na zadanie: "Otwarty Puchar Polski Ju-Jitsu" IMAF.

Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu – BIP.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 1 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail: anna.michalowska@um.swiebodzin.pl

Pełna treść oferty

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami