ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert, przyznał dotacje.

1. Konkurs nr 4/2021- Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

treść rozstrzygnięcia:https://bip.swiebodzin.eu/300/9619/Rozstrzygniecie_konkursu_ofert_nr_4_2F2021_na_realizacje_zadan_publicznych-__E2_80_9E_Ochrona________________i_promocja_zdrowia_2C_w_tym_dzialalnosc_lecznicza_w_rozumieniu_ustawy_z_dnia_15_kwietnia_2011_r__o_dzialalnosci_leczniczej__28_Dz__U__z_2018_2C_poz__2190_z_pozn__zm_29_E2_80_9D/

2. Konkurs nr 2/21- Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

treść rozstrzygnięcia: https://bip.swiebodzin.eu/300/9618/Rozstrzygniecie_otwartego_konkursu_ofert_nr_2_2F2021_na_realizacje_zadan_publicznych-_Ekologia_2C_ochrona_zwierzat_i_dziedzictwa_przyrodniczego/

3. Konkurs nr 3/2021- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

treść rozstrzygnięcia:https://bip.swiebodzin.eu/300/9617/Rozstrzygniecie_otwartego_konkursu_ofert_nr_3_2F2021_na_realizacje_zadan_publicznych_w_2021_r_-_Kultura_2C_sztuka_2C_ochrona_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami