ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza otwarty konkurs ofert w obszarze " Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzoałalności leczniczej.

Pełna treść ogłoszenia: https://bip.swiebodzin.eu/300/9537/Otwarty_konkurs_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2021_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Ochrona_i_promocja_zdrowia_2C_w_tym_dzialalnosc_lecznicza__w_rozumieniu_ustawy_z_dnia_15_kwietnia_2011_r__o_dzialalnosci_leczniczej__28_Dz__U__z_2020_2C_poz__295_z_pozn__zm_29_E2_80_9D/

Termin składania ofert za pomocą dedykowanej platformy Generatora Ofert- Witkac.pl do dnia 28 grudnia 2020 r. do godz. 16:00

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami