ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Kolejne laptopy do zdalnej nauki i nauczania - "Zdalna szkoła+"

Zdjęcie główne

Gmina Świebodzin otrzymała dofinansowanie na zakup 33 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu , Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 104 956,50 zł. Dofinansowanie z Programu to 100% wartości projektu!

Sprzęt zostanie użyczony nauczycielom do prowadzenia nauczania zdalnego oraz uczniów z rodzin wielodzietnych do nauki zdalnej. 

Przypomnijmy, że to już kolejne dofinansowanie, jakie uzyskała Gmina Świebodzin na zakup sprzętu komputerowego.  W dniu 29.04.2020 r. podpisana została umowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego". Wówczas dla uczniów i nauczycieli z naszych szkół trafiło 37 szt. laptopów i 3 licencje antywirusowe.  Wartość projektu wynosi 99.999 zł. - projekt w całości  sfinansowany został  ze środków Programu.

Po zakończeniu zdalnej nauki, sprzęt komputerowy pozostanie do dyspozycji szkół podstawowych naszej gminy do realizacji zajęć edukacyjnych.

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami