ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Absolutorium dla Burmistrza Świebodzina

Zdjęcie główne

W dniu 21 czerwca 2023 roku odbyła się LV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świebodzinie. Najważniejszym punktem sesji było udzielenie Burmistrzowi Świebodzina Tomaszowi Sielickiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Sesję otworzyła i prowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świebodzinie Pani Anita Molicka. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, przedstawiła porządek obrad.
W kolejnym punkcie Burmistrz Świebodzina zabrał głos na temat „Raportu o stanie Gminy Świebodzin za 2022 rok”. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dokument został przedstawiony Radzie Miejskiej w określonym terminie. Burmistrz wspomniał, że poprzedni rok był rokiem ogromnych wyzwań, a także kolejnych, niemiłych niespodzianek związanych z trwającą wojną w Ukrainie. Ale opisana sytuacja nie przeszkodziła w efektywnej realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych.
W debacie dotyczącej „Raportu o stanie Gminy Świebodzin za 2022 rok” zarówno ze strony mieszkańców jak i radnych Rady Miejskiej nie wpłynął żaden wniosek. Raport przyjęto większością głosów, tym samym udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Świebodzina.????????
Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2022 rok z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe Gminy Świebodzin za 2022 rok oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia. Po zapoznaniu się z opiniami komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzinie, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świebodzina. Uchwała przyjęta większością głosów.????????
 
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami