ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

24.08.2018 Drukuj

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zdjęcie główne

 W 2018 roku Gmina Świebodzin po raz 6 przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin w roku 2018”  w ramach „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032”. Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo wraz z ich unieszkodliwieniem na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych tj. Składowisko Odpadów Inneko Sp. z o. o.  ul. Małszyńska 180 66-400 Gorzów Wlkp. Inneko sp. z o. o.  ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. 

    Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest  odznaczającym się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest  zaliczany jest do 10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. 

  W wyniku realizacji zadania na terenie Gminy Świebodzin unieszkodliwiono odpady zawierające azbest w ilości 45,447 ton. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 29.449,62 zł. W latach 2013 - 2017 łącznie zutylizowano 549,80 ton wyrobów zawierających azbest na kwotę 325.177,47zł.

   Pod koniec stycznia 2019r. Gmina Świebodzin będzie również wnioskowała o przyznanie środków na w/w zadanie, wobec powyższego od 2 stycznia 2019r. zapraszamy chętnych do składania deklaracji utylizacji azbestu na swojej nieruchomości.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami