ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

10.09.2018 Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Świebodzina

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Świebodzin szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, będzie istniała możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości z tytułu III i IV raty podatku rolnego.

Umorzenie III i IV raty podatku rolnego będzie możliwe po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

- brak uiszczenia należności z tytułu podatku rolnego w wyznaczonym terminie,

- złożenie wniosku o umorzenie zaległości z tytułu III i IV raty podatku rolnego, po terminie ich płatności tj. po 17 września br. w przypadku III raty oraz po 15 listopada w przypadku IV raty.

 

Wzór wniosku o umorzenie podatku rolnego można pobrać w pokoju nr 6 (parter) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Do wniosku niezbędne będzie dołączenie kopii protokołu z oszacowania szkód
w gospodarstwie rolnym.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami