ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

07.01.2019 Drukuj

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Zdjęcie główne

21 stycznia 2019r. w Nowej Soli odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Głównym organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

KSRR 2030 określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie do 2030 r., zarówno przed rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Strategia będzie mieć wpływ na ukierunkowanie środków finansowych podchodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.

Konferencje regionalne przeniosą dyskusję nad zaproponowanymi do realizacji celami, kierunkami działań oraz mechanizmami wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. na poziom województw. Tym samym będą stanowiły okazję do spotkania interesariuszy rozwoju regionalnego – przedstawicieli samorządów województwa, powiatów i gmin, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych oraz poznania ich opinii, wyrażonych czy to podczas spotkania, czy też poprzez formularz zgłaszania uwag.

Szczegóły spotkań oraz formularz dostępne są tutaj.

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami