ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Wpis do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

Zdjęcie główne

Mając na celu troskę o środowisko w Polsce, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze informuje o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Podstawę prawną EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Certyfikat przyznawany jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska.

Rejestracja w systemie gwarantuje nabycie ulg regulacyjnych takich jak:

- zwolnienie z opłaty rejestrowej w nowoutworzonym rejestrze o odpadach,
- możliwość finansowania przedsięwzięć z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- rzadsze kontrole WIOŚ – nawet do 3 lat dla podmiotów posiadających pozwolenie zintegrowane,
- zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i gaz,
- zwolnienie z audytów energetycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://emas.gdos.gov.pl/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami