ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

13.01.2020 Drukuj

Kwalifikacja wojskowa 2020

Zdjęcie główne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020r.

Kto musi się stawić na komisję lekarską? 

W jakich terminach i gdzie będą odbywać się badania? 

Jaką dokumentację trzeba ze sobą zabrać?

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje: 

 1. Mężczyzn urodzonych w 2001 r. tzw. „rocznik podstawowy”
 2. Mężczyzn urodzonych w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „roczniki starsze”
 3. Osoby urodzone w latach 1999—2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
 4. Kobiety urodzone w latach 1996—2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

WAŻNE DOKUMENTY :

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta):
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
 1. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 1. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Kwalifikacja wojskowa  dla mieszkańców  terenu   Gminy  Świebodzin, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską w Świebodzinie, która będzie urzędować w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świebodzinie przy                    ul. Cegielnianej 13  w terminie : 

od  dnia 17 lutego  do  dnia 21 lutego 2020r. -  dla mężczyzn rocznik 2001 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

w dniu 27 lutego 2020 r. – dla kobiet wskazanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze .

  Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji  wojskowej otrzyma imienne wezwanie, w którym będzie podany dokładny  termin i miejsce gdzie należy się stawić  oraz dokumenty jakie należy  ze sobą zabrać !

 

Istnieją następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej (zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny) a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,

 

kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju,

 

kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

 

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.


Kwalifikacja wojskowa 2020. Kto trafi do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej,  „A” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

Osoby, którym przyznano kategorię zdrowia „E”, zostaną skreślone  z ewidencji wojskowej, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. 

 

Osoby z kategorią zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy.

Wszelkich informacji na powyższy temat udziela pracownik Urzędu Miejskiego – inspektor Magdalena Hordziej – Wydział Organizacyjny pokój nr 37 (II piętro), telefon kontaktowy: 68 475 09 07.

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami