ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

20.11.2019 Drukuj

Nabór do programu usuwania odpadów rolniczych

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, którzy mogą bezpłatnie pozbyć się wymienionych rodzajów odpadów. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych przez gminę do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym do 04.12.2019 r.  w ramach ww. inwentaryzacji będą przyjmowane informacje o ilości
i rodzaju posiadanych odpadów od zainteresowanych rolników. 

Druki dostępne są:

- w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 42;

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (www.bip.swiebodzin.eu→ Menu Podmiotowe→ Gospodarka Odpadami).

Wypełnione informacje należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój 42), w terminie do 04.12.2019 r. W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane. Natomiast w przypadku otrzymania dofinansowania wymagane będzie złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 47 50 909.

 

fot. schuchshot

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami