ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

13.01.2020 Drukuj

Zmiana wysokości stawki opłaty za wywóz śmieci

Zdjęcie główne
Od 1 lutego 2020 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosiła 23 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość;
 
 • Opłatę w zmienionej wysokości należy wpłacać raz w miesiącu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin 32 1020 5402 0000 0802 0305 6629 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2.
 
 • Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wobec czego nie ma możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych.
 
 • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 46 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

 • Mieszkańców, którzy nie mają jeszcze zmienionej deklaracji na selektywną zbiórkę zapraszamy do Urzędu Miejskiego, pokój 42, II piętro

 

Telefon kontaktowy w sprawie deklaracji i wymiaru opłaty: 68 4750909
Telefon kontaktowy w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 4791499
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami