ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

18.01.2019 Drukuj

Nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Świebodzinie

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Sportu w Świebodzinie

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, działające na terenie Gminy Świebodzin.

Rada pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Burmistrzu Świebodzina w zakresie sportu.

Udział w pracach Rady Sportu w Świebodzinie jest nieodpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata, dane do kontaktu,

- nazwę i siedzibę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,

- krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie.

Pisemne propozycje podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia można składać do 01 lutego 2019 roku (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 22.

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu – pok. nr 70, tel. 68 4750 926

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami