ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gościkowie

Zdjęcie główne

Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 5 grudnia br. w gminnaj bibliotece w Szczańcu z udziałem członka zarządu województwa lubuskiego- Pana Marcina Jabłońskiego oraz Burmistrza Świebodzina- Tomasza Sielickiego i Skarbnika Gminy- Izabeli Zabłockiej.

Unijne wsparcie -  prawie milion złotych na szkołę wiejską w Gościkowie  – pozwoli na przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, czyli wymianę źródeł ciepła, ocieplenie budynku, zmianę technologii, która umożliwi efektywne wykorzystanie energii. 

Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gościkowie

 • wartość całkowita: 1 200 294,81 PLN
 • wydatki kwalifikowalne: 1 065 234,32 PLN
 • dofinansowanie: 905 449,16 PLN (85%)

Opis projektu:

Główny cel: poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Świebodzin poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.

Projekt obejmuje następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian w gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu c.o., w tym wymiana źródła ciepła – na kaskadę kocioł gazowy i dwie pompy ciepła w wersji Split powietrze woda, wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED, urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią (TIK).

Grupy docelowe:

 • mieszkańcy Gm. Świebodzin,
 • użytkownicy budynku SP w Gościkowie,
 • władze Gminy Świebodzin,
 • instytucje systemu ochrony środowiska.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.
 • Redukcja emisji CO2, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.
 • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej, poprzez montaż pomp ciepła do CO w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.

Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami