ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

06.11.2019 Drukuj

Zapraszamy na szkolenie z obsługi programu Witkac

Zdjęcie główne

W związku z wdrożeniem systemu Witkac.pl, służącego m.in. do przeprowadzania konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych zapraszamy przedstawicieli na szkolenie z obsługi platformy. 

Aplikacja Witkac.pl służy do obsługi wniosków zarówno konkursowych jak i pozakonkursowych na realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwale Nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018r. w sprawie określenia warunków trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin.

We wszystkich konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych od grudnia 2019 r. przez Gminę Świebodzin oraz w trybie pozakonkursowym obowiązkowo organizacje pozarządowe będą musiały składać oferty za pośrednictwem systemu naboru wniosków „Witkac”.

Witkac.pl automatycznie weryfikuje oferty oraz sprawozdania pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej. Dzięki niemu składane oferty będą pozbawione błędów rachunkowych, a liczba błędów formalnych zostanie ograniczona do minimum. Wszystkie dane dotyczące konkursów, ofert, umów będą cały czas dostępne w systemie.

 

Spotkanie odbędzie się 26 listopada( wtorek) o godz. 15:30 w  Ratuszu , Sala sesyjna.

 

Spotkanie poprowadzi pracownik działu szkoleń firmy Witkac.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami