ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 r. zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej

Zdjęcie główne
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 r. zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Organizacja imprez lekkoatletycznych rangi Mistrzostw Polski.”

 

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży klas I-VIII szkół podstawowych oraz organizację zawodów lekkoatletycznych rangi Mistrzostw Polski dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które byłyby dla Województwa Lubuskiego promocją poprzez sport. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania postaw sportowych, społecznych, zdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2023 roku przeznaczona została kwota 320.000 zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać w terminie od 18 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 roku. Każda oferta powinna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie - www.lubuskie.engo.org.pl.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20519/

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami