ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

10.12.2018 Drukuj

Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem.

Zdjęcie główne

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 z późn. zm.) informuję się, że w dniu 04 grudnia 2018 roku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Oferta realizacji zadania publicznego MUKS „Lider” Świebodzin na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Udział w rozgrywkach Pucharu Polski.

 Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu – BIP.
Zgodnie z art.19a ust.4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące ofert - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail: marta.mazur@um.swiebodzin.pl

Pełna treść oferty

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami