ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Żłobkowy start w Gminie Świebodzin

Projekt ma na celu ułatwienie opiekunom prawnym dzieci do lat 3 powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka poprzez utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w formie publicznego żłobka dla 40 dzieci na terenie Gminy Świebodzin.

Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane jest do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, tzn. przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, osób pracujących oraz osób bezrobotnych i/lu biernych zawodowo chcących podjąć zatrudnienie, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3.

Oczekiwanym efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudniania rodzicom lub opiekunom prawym dzieci do lat 3 w gminie Świebodzin.

Rezultatem podejmowanych działań będzie zwiększona dostępność do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego.

całkowita wartość projektu: 796 777,14 zł

dofinansowanie: 677 260,56 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Strefa Płatnego Parkowania
Baner Muzyka w Raju
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - lipiec 2024

  Kalendarz - lipiec 2024

  31.07.2024 godz. 23:59 Lipiec 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami